Wij kiezen voor het Nationaal Watersportdiploma!
Lemmer, Friesland (NL)Google
4,6 (95)

Telefoonbeleid zeilkampen

De afgelopen jaren zien we een enorme toename in het gebruik van de mobiele telefoon tijdens onze zeilkampen. Als zeilschool willen wij onze ogen niet sluiten voor deze ontwikkelingen en trekken we graag lering uit de ervaringen waar wij mee te maken hebben gehad. Zo ervaren wij dat het steeds moeilijker wordt om onze cursisten goed te kunnen begeleiden in, controleren op en behoeden voor het opzoeken van gevaarlijke en/of ongepaste websites, het omzeilen van ouderlijk-toezicht-tools en het ongezien (cyber)pesten. Ook zien we dat telefoons soms worden ingezet om huisregels te omzeilen. Zo hebben we afgelopen seizoen meermaals massale nachtelijke wekkers gehad waardoor medecursisten, stafleden en omwonenden midden in de nacht overlast hebben ervaren.

We snappen uiteraard dat de verwevenheid van de smartphone met het dagelijks leven van de cursist en de verantwoordelijkheid die zij zelf kunnen dragen per leeftijdsgroep verschillend is. Wij zullen hieronder dan ook per leeftijdsgroep toelichten hoe het telefoonbeleid eruit komt te zien per leeftijdsgroep.

6-9 en 10-12 jaar (Blits- en Brulkikker)


Telefoons zijn in de leeftijdsgroepen 6-9 jaar en 10-12 jaar niet toegestaan om mee te nemen naar de zeilschool.

Aanleiding

 • We zien hier dat het erg verdeeld is of kinderen wel of geen telefoon meekrijgen naar het zeilkamp;

 • De telefoons hebben een negatief effect op de nachtrust. Er worden ‘s nachts spelletjes gespeeld, filmpjes gekeken of er wordt gebeld;

 • De telefoons worden vaak tevoorschijn gehaald op momenten die juist bedoeld zijn om samen te spelen, te kletsen en te chillen. Dit heeft een negatief effect op de sociale cohesie binnen de groep;

 • Onze 'nachtwacht' stafleden gaan i.v.m. de privacy van onze cursisten geen kamers meer in waar het stil en donker is, daardoor is het mogelijk dat kinderen zichzelf (en later in de avond anderen) wakker houden met hun telefoon. Het kan dan zijn dat dit door de stafleden niet wordt opgemerkt, omdat dit in eerste instantie geen overlast veroorzaakt.

Toch contact?

Voor deze leeftijdsgroepen is het mogelijk om uw zoon of dochter even te bellen voor een korte update of omdat u benieuwd bent naar diens verhalen van de week. Wij zorgen ervoor dat een begeleidend staflid van deze groepen elke dag tussen 17:00 en 18:30 de telefoon van de hoofdinstructeur van de groep bij zich heeft. Verder kunt u er altijd vanuit gaan dat mocht er iets aan de hand zijn, wij altijd zo snel mogelijk contact met u opnemen. #geenberichtisgoedbericht

12-14 jaar (Drilkikker)


Telefoons mogen mee op zeilkamp, maar worden door de kamercoach voor het slapengaan ingenomen. Kinderen krijgen de telefoon na het zeilen weer terug.

Aanleiding

 • De ervaring leert dat deze leeftijdsgroep de verantwoordelijkheid over de telefoon ‘s nachts nog niet aankan; het spelen van spelletjes, bezoeken van ongepaste websites, bellen/appen met andere kamers heeft een negatief effect op de nachtrust;

 • In de avond en nacht hebben de telefoons een negatief effect op de sociale cohesie binnen de slaapkamer. Er wordt geappt naar vrienden thuis, TikTok wordt gecheckt etc. We willen bevorderen dat cursisten elkaar weer meer leren kennen en gezellig met elkaar bezig zijn;

 • Overlopen moet weer overlopen worden, en hiervoor moeten niet de WhatAapp en Snapchatgroepen worden ingezet, dit veroorzaakt veel overlast voor onze stafleden, de andere (jongere) cursisten en de buurtbewoners en maakt het moeilijker om uiteindelijk een einde te krijgen aan het overlopen. Wij zijn van mening dat het op een gegeven moment mooi is geweest en er ook geslapen moet worden i.v.m. het welzijn en de veiligheid van de cursisten en stafleden;

 • Onze 'nachtwacht' stafleden gaan i.v.m. de privacy van onze cursisten geen kamers in waar het stil en donker is, daardoor is het mogelijk dat kinderen zichzelf (en later in de avond anderen) wakker houden met hun telefoon. Het kan dan zijn dat dit door de stafleden niet wordt opgemerkt, omdat dit in eerste instantie geen overlast veroorzaakt.

Toch contact?

De kinderen kunnen elke dag na het zeilen hun telefoon ophalen op een daarvoor aangewezen plek. In de tijd dat de kinderen zelf geen beschikking hebben over hun telefoon is de zeilschool goed bereikbaar via het telefoonnummer van de hoofdinstructeur. We herinneren u graag aan #geenberichtisgoedbericht.

14-16 en 16-18 jaar (Op- en Gifkikker)


Eigen verantwoordelijkheid staat centraal, wij nemen de telefoon ‘s nachts in of bij het verbreken van huisregels of veroorzaken van overlast.

Aanleiding

 • We zien dat het gebruik van telefoons in deze leeftijdsgroep zeer is geïntegreerd in het dagelijks leven en vinden het daarom ook passend om de cursisten in eerste instantie de eigen verantwoordelijkheid over de telefoon te geven, we zien dit als onderdeel van volwassen worden/zijn;

 • We merken dat het gebruik van telefoons in deze leeftijdsgroep niet zelden een negatieve invloed kan hebben op de sociale cohesie binnen de groep en op de nachtrust van cursisten;

 • We hebben er als zeilschool steeds meer moeite mee om het overlopen en de overlast in de nacht binnen de perken te houden. Door het zetten van wekkers groepsbreed, het continu chatten in appgroepen en afspreken tegelijkertijd te vertrekken is het een oneerlijke en zeer vermoeiende aangelegenheid om delen van de groepen gedurende de nacht in toom te houden. En dit houdt uiteraard zowel veel stafleden, andere cursisten als buurtbewoners van hun slaap af wat een negatieve invloed heeft op de sfeer en het zeilkamp;

 • We zien dat telefoons sneuvelen als deze worden meegenomen tijdens activiteiten waarbij dit niet geschikt is, zoals overdag tijdens de watersportactiviteiten.

Samenvatting

Wij nemen de telefoons in op het moment dat het kamercoachen klaar is en de cursisten op hun kamer zijn voor de nachtrust. Deze groepen hebben gedurende de dag meermaals de beschikking over hun mobiele telefoon. Wel zullen wij strenger zijn in het naleven van de regels en zo nodig telefoons innemen als de regels meermaals worden overtreden. Het innemen van een telefoon (voor bepaalde tijd) gebeurt alleen als we zien dat het gebruik van de telefoons een negatief effect heeft op de sociale cohesie binnen de groep of overlast veroorzaakt voor andere cursisten, stafleden of anderen.

Inname telefoons

 • We nemen de telefoons in na het kamercoachen. De telefoon kan de volgende dag na het ontbijt weer worden opgehaald. Zodoende hebben de cursisten alleen gedurende de nachtrust geen beschikking over hun telefoon. Er zijn ‘s nachts altijd stafleden aanwezig mocht er iets aan de hand zijn.

 • Telefoongebruik is overdag nog steeds alleen toegestaan op daarvoor aangewezen momenten, zien we de telefoon toch tijdens een ander moment dan zullen we de cursist hier eerst op wijzen. Zien we de telefoon daarna nog eens dan wordt deze ingenomen voor zolang die activiteit duurt;

 • Wanneer we herhaaldelijk de telefoon van een cursist moeten innemen zullen we contact opnemen met de ouders/verzorgers om het beleid verder te bespreken.