Wij kiezen voor het Nationaal Watersportdiploma!
Lemmer, Friesland (NL)Google
4,6 (95)

Disclaimer

Zeilschool De Kikkert spant zich in voor de inhoud van deze website en om deze actueel te houden en te voorzien van juiste informatie. De juistheid van de informatie wordt echter niet gegarandeerd en aansprakelijkheid voor onjuistheden wordt niet aanvaard.

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons via de website verstrekt. Komt u iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dat wil laten weten.

Zonder schriftelijke toestemming van Zeilschool De Kikkert is het niet toegestaan om teksten, foto- of filmmateriaal van deze website te gebruiken. Alle rechten van intellectueel eigendom berusten bij Zeilschool De Kikkert.

Op alle overeenkomsten die tussen consumenten en Zeilschool De Kikkert worden gesloten zijn onze eigen Algemene Voorwaarden van toepassing (die u elders op deze website kunt vinden).

Zeilschool De Kikkert voldoet aan alle toepasselijk wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).